Gmina Gaworzyce - Aktualności

 

Z dniem 1 lipca br. zaczęły obowiązywać regulacje wynikające z uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie problemu zanieczyszczenia powietrza, w kontekście ograniczeń i zakazów płynących z uchwał antysmogowych.

 

Więcej informacji - kliknij tutaj

Ulotka

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 17-20 września 2018 r. na terenie Gminy Gaworzyce  przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.


Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.
Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.


Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy wraz z Partnerami ogłasza II nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu„GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

 

 

Szczegółowe informacje o I naborze oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: KLIKNIJ TUTAJ

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: KLIKNIJ TUTAJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach już po raz trzeci brała udział w polskiej akcji społecznej - Narodowe Czytanie, którą w 2012 roku zapoczątkował Prezydent Bronisław Komorowski. Po tak wspaniałych dziełach jak ,,Pan Tadeusz, ,,Lalka”, ,,Trylogia”, ,,Qvo Vadis”, ,,Zemsta” i ,,Wesele” przyszedł czas na ,,Przedwiośnie” Żeromskiego.

 

 

Czas szczególny, bo w setną rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. W naszym gminnym narodowym czytaniu udział wzięło 14 lektorów. Było to wydarzenie otwarte i skierowane do wszystkich mieszkańców gminy. Każdy  mógł przyjść i posłuchać czytanych fragmentów powieści.
Tym razem jako miejsce Narodowego Czytania obraliśmy plac przed byłym Urzędem Gminy.
W czasie trwania czytania swój występ zaprezentowała grupa ,,Kasztanowe Variete” z Kłobuczyna. Został przeprowadzony quiz wiedzy o ,,Przedwiośniu”. Wszyscy posiadacze książek otrzymali okolicznościową pieczęć. Posiadaczką najstarszego egzemplarza jest  Pani Zofia Skiba, który został wydany w  1924 roku (w tym roku ,,Przedwiośnie” zostało wydane po raz pierwszy). Za ten egzemplarz Pani Zofia otrzymała upominek.

 

Dyrekcja oraz Pracownicy Biblioteki składają serdeczne podziękowania wszystkim lektorom: Wójtowi Gminy Panu Jackowi Szwagrzyk, Wicestaroście Panu Kamilowi Ciupak, księdzu Lechowi Świdziniewskiemu, sołtysom: Pani Ewelinie Sobótka, Panu Eugeniuszowi Kucharek oraz Panu Sławomirowi Mamzer, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Paulinie Demskiej, bibliotekarkom Pani Agnieszce Lazarek i Pani Gabrieli Kalińskiej, Przedstawicielce Banku Spółdzielczego Pani Annie Wierobiej, Wicedyrektor Szkoły Pani Beacie Soboń, Radnej Pani Marii Rafałowicz, Przedstawicielce Przedszkola Publicznego Pani Ani Markowskiej oraz Pani Agnieszce Szymańskiej Pracownikowi Starostwa Powiatowego, a zarazem przedstawicielce sołectwa Grabik. Wszyscy lektorzy otrzymali podziękowania.

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia: Panu Stanisławowi Staszkowskiemu, Zakładowi Usług Komunalnych oraz Domu Kultury „Jowisz”.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 171
  • |
  • Wczoraj 347
  • |
  • W tym tygodniu 2873
  • |
  • W tym miesiącu 8633
  • |
  • Razem 364787