Gmina Gaworzyce - Aktualności

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 listopada 2018 r. pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Gaworzyce odbędzie się 23 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach.


Porządek obrad I sesji Rady Gminy Gaworzyce:


1. Otwarcie sesji przez radnego Seniora
2. Wręczenie radnym oraz Wójtowi Gminy zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Gaworzyce.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji Zadań Społecznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji Zadań Budżetowo-Gospodarczych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie delegata do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gaworzyce.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gaworzyce.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gaworzyce na 2018 rok.
16. Zamknięcie obrad.

 

W dniach 14-15 listopada br. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18, w którym udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna. W czasie treningu zostanie nadany przez syreny Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego sygnał alarmowy dotyczący zagrożenia z powietrza.

 

W dniu wczorajszym, w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach odbyły się warsztaty z animatorem wsi tematycznych, Krzysztofem Szustką, podczas których przedstawiciele dwóch miejscowości - Dalkowa i Kłobuczyna, pracowali nad wizją rozwoju swoich małych ojczyzn,

 

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję przyjrzenia się z bliska swoim miejscowościom, pod kątem przede wszystkim, posiadanych zasobów w różnej postaci. Gorące dyskusje zaskutkowały sporą dawką pomysłów do wykorzystania w niedalekiej przeszłości. Uczestnicy stworzyli konkretne scenariusze działań, które pomogą im zbudować wizerunek wsi, a także stworzyć ofertę turystyczną.

 

To było świetne, angażujące spotkanie, które w przyszłości będziemy chcieli powielić, także dla przedstawicieli innych miejscowości z terenu Gminy Gaworzyce. Póki co, mamy za sobą 2 inspirujące wyjazdy studyjne do tzw. wiosek tematycznych: Niedźwiedzic - Wioski Bociana oraz Miłkowic - Wsi Kolejarzy, w których wzięło udział 55 mieszkańców gminy, a także warsztaty w miejscowościach, w których rozpoczęto już pewne działania do tworzenia tego typu oferty. Jesteśmy przekonani o tym, że spotkanie było niezwykle ważne i pozwoliło na nowo sobie pewne rzeczy uzmysłowić, ponownie odkryć - przyznają organizatorzy.

 

Warsztaty odbyły się w ramach projektu "Wioski z dobrą energią" realizowanego przez stowarzyszenie "Lepsze jutro, twórzmy dziś" dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Gaworzyce.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

W sobotę 11 listopada br. odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęto je o 12.30 mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. MBR w Gaworzycach. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, straży, górników i szkoły podstawowej wraz ze swymi pocztami sztandarowymi. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do parku przy Pałacu w Gaworzycach, gdzie najpierw wspólnie odśpiewano Rotę, a następnie posadzono pamiątkowy dąb w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Głogów za inicjatywę.


W sali Domu Kultury „Jowisz” przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, zespół „Polne kwiaty”, zespół „Ale Babki”, laureaci Gminnego Festiwalu Piosenki zaprezentowali swój program artystyczny. Wysłuchaliśmy pięknych, nastrojowych wierszy, piosenek i pieśni patriotycznych, po czym wspólnie odśpiewano Rotę. Formacja DK-log przedstawiła inscenizację historyczną pt. „Gdy teoria spotyka się z praktyką, gra o wolność, gra o wszystko”.
Po występach dzieci i młodzieży odbył się Koncert Pieśni i Piosenek Patriotycznych pt. „Dla Ciebie Polsko Śpiewamy”. W tym szczególnym dniu towarzyszyła wystawa okolicznościowa.

 

 

Po raz kolejny na rocznicowej uroczystości mogli się spotkać przedstawiciele wszystkich pokoleń by wspólnie świętować i zademonstrować patriotyzm i miłość do naszej wolnej i niepodległej Ojczyzny.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 47
  • |
  • Wczoraj 472
  • |
  • W tym tygodniu 1624
  • |
  • W tym miesiącu 5474
  • |
  • Razem 389994