Gmina Gaworzyce - Aktualności

Drodzy mieszkańcy Gminy Gaworzyce,

 

To już finał akcji zorganizowanej w ramach 100-lecia odzyskania Niepodległości. Wiosną zachęcaliśmy do nasadzeń biało-czerwonych kwiatów, dziś - w połowie lata - ogłaszamy finał akcji, zachęcając Państwa do podzielenia się efektami prac - w formie zdjęć! Zdjęcia można wysłać do nas mailem bądź na płycie CD - koniecznie z załączoną kartą zgłoszenia! Na zdjęcia biało-czerwonych kompozycji czekamy do 3.08.2018 r. Szczegóły w Regulaminie!

 

 

Konkurs stanowi okazję do nietypowego uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Przyłączając się do akcji „Sadzę biało-czerwone” pokazaliście Państwo, że ten piękny Jubileusz stanowi ogromną wartość. W ramach akcji, którą ogłosiliśmy, w kwietniu br. powstało wiele biało-czerwonych miejsc – do akcji przyłączyli się m.in. Radni Gminy Gaworzyce, tworząc kompozycję polskiej flagi z białych i czerwonych kwiatów. Zobaczyć ją można przy nowej siedzibie Urzędu Gminy – zabytkowym Pałacu w Gaworzycach. Są też inne miejsca w przestrzeni publicznej naszej gminy, którym nie szczędziliście kwiatów w tych, jakże znaczących, kolorach. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi fragmentami wykonanych kompozycji!

 

Jacek Szwagrzyk, Wójt Gminy Gaworzyce

 

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

To był super wyjazd pełen wrażeń. Szkoda, że trwał tylko dwa dni. Grupa 10 dzieci z terenu Gminy Gaworzyce oraz pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej przy której działa Pracownia wzięli udział w Projekcie  zorganizowanym w ramach wsparcia finansowego z programu Pracownie Orange.

 

Warsztaty krawieckie z zastosowaniem nowych technologii odbyły się w pracowni FabLab’u powered by Orange przy ulicy Twardej. Dzieci zwiedziły wszystkie pracownie FabLabu ,a następnie w jednej z nich zaprojektowały i własnoręcznie pod okiem Pani Justyny Halikowskiej wykonały ,,swoje” pluszaki. Praca z nożyczkami, nitką i igłą to był strzał w dziesiątkę. Dzieci przyłożyły się do zadania i okazały niesamowitą cierpliwość. Grupa spisała się na szóstkę z plusem.

 

Warszawa przywitała nas słonkiem więc w wolnym czasie mogliśmy ją zwiedzać. Odwiedziliśmy Stare Miasto i jego zabytki (Zamek Królewski, Barbakan, Pałac Prezydencki, Plac Defilad i mnóstwo innych ciekawych miejsc nie zapominając o pomniku Małego Powstańca). Duże wrażenie na dzieciach zrobił Gmach Sądu Najwyższego. Nasi milusińscy mogli zobaczyć również jak przebiegały granice Getta Warszawskiego. Panoramę miasto oglądaliśmy z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki. Przy niektórych zabytkach, które maja duże odzwierciedlenie w historii wojennej Warszawy podumaliśmy nieco dłużej, a było warto. Spodobał nam się również klimat warszawskich kamieniczek, wąskich uliczek pełnych straganów, kawiarni i ludzi. Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym i  jesteśmy z tego dumni.
Jeszcze raz dziękujemy Fundacji Orange za wsparcie finansowe i możliwość  zwiedzenia stolicy, a Stowarzyszeniu "Robisz to" działającemu w FabLab-ie za wspaniałe wakacyjne warsztaty. Dzięki Państwu niektóre dzieci miały okazje zobaczyć Warszawę po raz pierwszy w życiu.

 

GALERIA ZDJĘĆ

nadesłano: Gminna Biblioteka Publiczna

Wykaz lokalu użytkowego położonego na parterze
w budynku przy ul. Okrężnej 85 w Gaworzycach
przeznaczonego do dzierżawy w drodze przetargu na okres do 3 lat

 

ZARZĄDZENIE NR 70/2018

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

z dnia 6 lipca 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gaworzyce  przeznaczonego do dzierżawy.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994, 1000), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121, 50, 650, 1000), § 8 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania oraz Zarządzenia nr 40/2012 z dnia 11 czerwca 2012r., zarządzam co następuje:

 

§ 1.

            Przeznaczam do oddania w dzierżawę lokal użytkowy usytuowany na parterze w budynku położonym przy ul. Okrężnej 85 w Gaworzycach, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 300/2 zapisanej w KW LE1G/00028888/1 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Załącznik o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gaworzyce.com.pl.

 

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania

                       Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

                                                                                                            

 

  Załącznik nr 1

                                                                                                             do Zarządzenia Nr 70/2018

                                                                                                             Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                             z dnia 6 lipca 2018 r.

WYKAZ

lokalu użytkowego położonego na parterze w budynku przy ul. Okrężnej 85 w Gaworzycach przeznaczonego do dzierżawy w drodze przetargu na okres do 3 lat

Lp.

Numer

działki

i określenie w ewidencji gruntów

Powie-

rzchnia

w m2 (dzierża-wiona)

Nr

Księgi

Wieczystej

Położenie Przeznaczenie w MPZP wsi Gaworzyce

Rodzaj

zbycia

nieruchomości

Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Opis nierucho-

mości

1.

300/2

(Bi) o pow.  0,04 ha

35,54 LE1G/00028888/1 Ul. Okrężna 85 Gaworzyce 34UA – usługi administracji Dzierżawa na okres do 3 lat 31,00 zł/1m2 + obowiązujący podatek VAT Zgodnie z zarządzeniem Nr 40/2012 z dnia 11.06.2012r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta lokal użytkowy składający się z dwóch  pomieszczeń

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głosie Głogowa.

           

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie
zaprasza do złożenia oferty
na kupno drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie Powiatu Polkowickiego

 

SZCZEGÓŁY

 

FORMULARZ OFERTY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 272
  • |
  • Wczoraj 391
  • |
  • W tym tygodniu 1053
  • |
  • W tym miesiącu 5438
  • |
  • Razem 335191