Gmina Gaworzyce - Aktualności

Gmina Gaworzyce zaprasza do złożenia oferty na potrzeby realizacji projektu pn.: „Postaw na postawę – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu  korekcyjnego według poniższego  zestawienia:

1)         Piłki rehabilitacyjne

2)         Taśmy  rehabilitacyjne

3)         Redondo

4)         DynAir dysk korekcyjny

5)         Podesty równoważne

6)         Komplet  małych piłek lekarskich

7)         Półjeże senso

8)         Ringo, przybór terapeutyczny.


Zapytanie ofertowe

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W celu ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania - z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego w miejscach lub obiektach publicznych na  terenie województwa dolnośląskiego.

Zakaz obowiązuje do dnia 29 stycznia 2012 r., za wyjątkiem dni: 31 grudnia 2011 r. i 1 stycznia 2012 r.

Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2011 r. i 1 stycznia 2012 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego a w przypadku osób które nie ukończyły 18 roku życia - jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Dwie kolejne uczennice Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach Ewa Kwiatkowska - klasa IIa Gimnazjum Publiczneg i Daria Zielonka - klasa IIa Gimnazjum Publicznego zakwalifikowały się do udziału w projekcie  „Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tym razem na sesję chemiczną. Uczennice będą uczestniczyły w wykładach, ćwiczeniach oraz zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez najlepszych dydaktyków wrocławskich uczelni. Dodatkowo będą miały możliwość wyjścia do teatru, opery oraz filharmonii.

Głównym celem projektu jest zwiększenie motywacji uczniów uzdolnionych do kontynuacji nauki na studiach wyższych na kierunkach matematyczno-przyrodniczych.

Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości  uprzejmie informuje, że na podstawie umowy zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy realizuje na terenie Dolnego Śląska projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego:

"Wykształcony pracownik to ja!"

w ramach którego oferuje bezpłatne szkolenia:

 1. Rozwój i działalność inwestycyjna (w tym jak sięgnąć po dotacje UE na rozwój firmy w 2012r, inne źródła finansowania – kredyty, leasing, factoring)
 2. E-biznes czyli marketing w sieci
 3. Sposób na kryzys czyli twórcze rozwiązywanie problemów biznesowych
 4. Komunikacja w kontaktach biznesowych (w tym taktyki i triki negocjacyjne)
 5. Obsługa klienta z informatycznymi formami wsparcia
 6. Excel i pakiety użytkowe w zarządzaniu
 7. Język angielski (kurs częściowo odpłatny – 20%)
 8. język niemiecki (kurs częściowo odpłatny – 20%)

 Czytaj więcej

Dnia 4 grudnia 2011 r. w Gaworzycach odbył się pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy  w ramach projektu pod nazwą „Festiwal smaków lokalnych – szukamy produktu tradycyjnego” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jarmark zorganizowany został przez stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś”.

W trakcie jarmarku odbyły się dwa konkursy: „Przegląd kolęd i pastorałek” oraz konkurs na „Tradycyjną potrawę wigilijną”.

W „Przeglądzie kolęd i pastorałek” udział wzięło 9 uczestników.

I miejsce: Stanisław Staszkowski za kolędę "Przybieżeli do Betlejem", Gabriela Kozak "Pójdźmy wszyscy do stajenki" i Magda Kwiatkowska "Nie było miejsca",

II miejsce: Joanna Gaj "W złobie leży",

III miejsce: Nikola Kupnicka "Bosy pastuszek".

Czytaj więcej: 2011-12-06 Jarmark Bożonarodzeniowy

Dnia 25.11. 2011 r. już po raz jedenasty w  Domu Kultury "Jowisz" w Gaworzycach odbył się  Powiatowy Konkurs Recytatorski "Kocham cię Ojczyzno" zorganizowany pod patronatem Starosty Powiatu Polkowickiego. W konkursie wzięło udział 39 recytatorów z sześciu szkół gimnazjalnych naszego powiatu.

Komisja konkursowa w kategorii I - " Młodsi"- przyznała:

I miejsce - Sebastian Klita -Gimnazjum nr.1 w Polkowicach

II miejsce - Kamil Smolec - Zespół Szkół w Przemkowie

III miejsce - Mateusz Radło - Samorządowe Centrum Edukacji w Radwanicach

W kategorii II - " Starsi"

I miejsce- Katarzyna Jantos - Gimnazjum w Grębocicach

II miejsce - Bartosz Borkowski - Gimnazjum w Grębocicach

III miejsce - Ewa Kwiatkowski -Martyna Pyrzyk Gimnazjum nr 2 w Polkowicach

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy upominki ufundowane przez Powiat Polkowicki.

Przejdź do galerii

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 116
 • |
 • Wczoraj 451
 • |
 • W tym tygodniu 2506
 • |
 • W tym miesiącu 9588
 • |
 • Razem 352373