Gmina Gaworzyce - Aktualności


Zgodnie z projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna", dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w :

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna 2012

 

Właśnie zakończony został kolejny etap remontu pałacu zabytkowego w Gaworzycach. W piwnicy obiektu postawiona została kotłownia gazowa, którama za zadanie wytwarzać ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i  wentylacji. Na ten cel Gmina Gaworzyce otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Nazwa zadania: Budowa kotłowni gazowej w budynku pałacu w Gaworzycach.

Koszt całkowity: 312 667,52 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 32 400,00 zł

 

Przejdź do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszam do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gaworzyce zapisanych w Księdze Wieczystej nr 31350 położonych w Kłobuczynie (w MPZP wsi Kłobuczyn oznaczonych symbolem 7 MR/MN/UC zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, usługi komercyjne).

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28 czerwca 2012r. o godz. 12 00 w Sali Nr 5 Urzędu Gminy Gaworzyce 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanych wyżej wysokościach na konto Urzędu Gminy w BS Legnica O/Gaworzyce nr 18 8649 1060 2001 0000 0101 0002 najpóźniej  do dnia 22 czerwca 2012r.

 

Ogłoszenie

Zapraszam do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 437/10 o pow. 1551 m2 stanowiącej własność Gminy Gaworzyce zapisanej w Księdze Wieczystej nr 22191 położonej w Kłobuczynie nr 129 (w MPZP wsi Kłobuczyn oznaczonych symbolem 11 MN/MR/UC – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych/zabudowa zagrodowa/usługi komercyjne).

 

Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny o pow. zabudowy 154,37 m2 oraz fundamenty pod budynek mieszkalny o pow. zabudowy 137,70 m2. Do działki doprowadzona jest sieć wodociągowo – kanalizacyjna, elektryczna.

 

Cena wywoławcza 127.832, 00 zł netto

Wadium – 13.000,00 zł

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. o godzinie 1000 w Sali Nr 5 Urzędu Gminy w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 85.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy w BS Legnica O/Gaworzyce nr 18 8649 1060 2001 0000 0101 0002 najpóźniej do dnia 22.06.2012r.

 

Uwaga:

W Księdze Wieczystej Nr 22191 w Dziale IV wpisana jest:

-     hipoteka przymusowa kaucyjna do kwoty 72.047,70 zł na rzecz Skarbu Państwa – Urzędu Skarbowego w Lubinie,

hipoteka przymusowa zwykła w kwocie 51.039,00 zł na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „OMEGA” sp. z o.o. w Głogowie.

Ogłoszenie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 252
  • |
  • Wczoraj 453
  • |
  • W tym tygodniu 3103
  • |
  • W tym miesiącu 7791
  • |
  • Razem 378352