Gmina Gaworzyce - Aktualności

Dnia 26 sierpnia 2012 r. w parku gminnym w Gaworzycach odbył się Festyn pod hasłem "Zatrzymać lato".

W programie wystąpiła kapela ludowa "Syrba" z Wichowa, prezentująca muzykę z Bukowiny rumuńskiej, ukraińskiej oraz tradycje górali czadeckich. Odbyły się również potyczki rodzinne, gdzie 3- osobowe drużyny rywalizowały ze sobą w takich konkurencjach jak: letnia fryzura, nalewanie wody, scenka na temat działalności domu kultury, czy letnia potrawa. Dla najmłodszych aktorzy teatru ART- RE z Krakowa przedstawili bajkę "Zaczarowana kaczka". Można było również posłuchać zespołu "Avalon" z Gaworzyc.

Współorganizatorem imprezy był Parafialny Zespół "Caritas" i wolontariat "Młodzi Jana Pawła II".

W dniach od 12 do 15 lipca 2012 r. w miejscowości Leśna, niedaleko Zamku Czocha odbył się XVIII Międzynarodowy Abstynencki Festiwal Muzyczny Leśna 2012.W imprezie uczestniczyło 15 dzieci i młodzieży z całej gminy Gaworzyce. Festiwal organizowany był przez LSA „Odnowa” Lubań.

Podczas festiwalu zrealizowany został program wskazujący zło płynące z alkoholu, narkotyków i innych używek prowadzące do uzależnień. Uczestnicy wyjazdu brali czynny udział w zajęciach poprowadzonych podczas MAFM Leśna 2012. Cieszące się największym zainteresowaniem przez młodzież z naszej gminy okazały się przeprowadzone rozgrywki sportowe: strzały na bramkę, mini kosz, bulle, mecze piłki siatkowej. Nasza młodzież przygotowała program artystyczny, w którym przedstawili korzyści płynące z życia z dala od narkotyków i alkoholu.

Uczestnicy wyjazdu kolejny rok z rzędu obronili tytuł mistrza w rozgrywkach piłki siatkowej o puchar prezesa LSA „Odnowa” Lubań.  W ciągu czterech lat nasza grupa czynnie uczestniczyła w MAFM Leśna i za to zostaliśmy oficjalnie wyróżnieni pucharem od organizatorów.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych zmieniają się kwoty zasiłku rodzinnego oraz kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, i tak:

 

I. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. zasiłek rodzinny przysługuje osobom:

 1. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł;
 2. w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodziny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł.

 

II. Od dnia 1 listopada 2014 r. zasiłek rodzinny przysługuje osobom:

 1. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł;
 2. w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodziny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł.

III. Od dnia 1 listopada 2012 r.:

1) wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

a) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

c) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

IV. Wysokość kwot dodatków do zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianą.

V. Do dnia 31 października 2012 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie oraz świadczenia rodzinne obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.

INFORMACJA
Wójta Gminy Gaworzy ce
o dofinansowaniu zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu
„WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013”

Przedłuża się termin składania wniosków  o udzielenie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów do  7 września 2012r.  ze względu na zmianę kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy od 1 października  i  1 listopada br.

 

Czytaj więcej: 2012-08-31 Wyprawki szkolne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

W roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny przyznane zostaną stypendia Marszałka Województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. Stypendia w wysokości 1.000 zł na ucznia będą ufundowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. O wsparcie stypendialne mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie z terenu całego Dolnego Śląska.

Jednorazowe stypendia przysługują uczniom spełniającym łącznie następujące warunki:
- zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego,
- posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych),
- pochodzą z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza kwoty 351,00 zł.

Wnioski należy składać w terminie do 14. 09. 2012r.  za pośrednictwem poczty na adres:
Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pok. nr 208, I piętro) ul. Ostrowskiego 7,

53-238 Wrocław  lub osobiście w sekretariacie Departamentu.

Szczególowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/programy-i-zadania-dokumenty/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 257
 • |
 • Wczoraj 453
 • |
 • W tym tygodniu 3108
 • |
 • W tym miesiącu 7796
 • |
 • Razem 378357