Gmina Gaworzyce - Aktualności

ORGANIZOWANA UROCZYSTOŚĆ DNIA 10 LISTOPADA 2012 (SOBOTA)

GODZ. 12.00  - Msza  Św. w Kościele M.B.R.

GODZ. 13.00  - Spotkanie w sali pałacowej w Gaworzycach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


DOM KULTURY „JOWISZ” w Gaworzycach

serdecznie zaprasza

uczniów szkół podstawowych

do udziału w

VI  POWIATOWYM KONKURSIE  RECYTATORSKIM

„MOJA OJCZYZNA”

pod patronatem Starosty Powiatu Polkowickiego

który odbędzie się w dniu 27.11.2012 r o godz.10.00 w Domu Kultury -sala pałacowa

W załączeniu regulamin i karta zgłoszeń, którą należy przesłać do dnia 17 .11.2012 r na adres:

Dom Kultury „Jowisz”

ul. Główna 1b

59- 180 Gaworzyce

alt

Gmina Gaworzyce

ogłasza nabór otwarty na bezpłatne szkolenia

w ramach projektu

pn. „Wzrost dostępu do edukacji ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzyce”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

UCZESTNIKIEM PROJEKTU może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

- być mieszkańcem Gminy Gaworzyce,

- mieć skończone 18 lat i nie przekroczone 64 lata,

- być osobą bezrobotną, wchodzącą po raz pierwszy na rynek pracy, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- złożyć podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie.

 

WSPARCIE w ramach projektu realizowane będzie w formie:

- 15 godz. szkolenia z doradcą zawodowym,

- kurs prawa jazdy kat. B w tym: 30 godzin kursu teoretycznego i 30 godzin kursu praktycznego zakończonego egzaminem wewnętrznym i państwowym.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

(kliknij aby pobrać)

 

 

Wypełnioną deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami

należy złożyć osobiście

w Urzędzie Gminy w Gaworzycach ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, w dniach od 02.11.2012  r. do 16.11.2012 r., od pn. do pt. w godz. 8.00-15.00.

 

W ramach ogłoszonego naboru otwartego wyłonionych zostanie 20 uczestników Projektu (w tym 12 kobiet, 8 mężczyzn).

 

Biuro  Projektu:

Urząd Gminy w Gaworzycach

ul. Okrężna 85

Pok. Nr 21

Tel. 76 8316 285  Fax. 76 8315 286

Osoba do kontaktu: Barbara Kowalska

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze Strukturalne POKL na wyciągnięcie ręki – konsultacje DWUP organizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Polkowicach

Jak wziąć udział i gdzie szukać szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej?

Kto i w jaki sposób może starać się o dofinansowanie do nowootwieranych firm?

Jak podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników Twojej firmy?

Przyjdź, dowiedz się więcej, skorzystaj!

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w akcji informacyjno-promocyjnej

pn.: „Fundusze Strukturalne POKL na wyciągnięcie ręki”.

W dniu 8 listopada 2012 r. w Powiatowym Urzędzie pracy w Polkowicach będzie dyżurował pracownik Punktu Informacyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który w formie indywidualnych konsultacji udzieli informacji o możliwościach wsparcia oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem akcji jest dotarcie do maksymalnie dużej grupy mieszkańców Dolnego Śląska w celu promowania wsparcia oferowanego przez POKL.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach

jesteśmy 8 listopada br. w godzinach: 10.00 – 13.30

CZŁOWIEK – najlepsza inwestycja!

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: wykonania zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz dojazdowych i wewnętrznych  na terenie Gminy Gaworzyce w sezonie zimowym 2012/2013


Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług polegających na utrzymaniu przejezdności dróg gminnych  i wewnętrznych na terenie Gminy Gaworzyce w sezonie zimowym 2012/2013. Łączna długość dróg gminnych przeznaczonych do zimowego utrzymania wynosi ok. 35 km i obejmuje miejscowości: Gaworzyce, Dzików, Kłobuczyn, Koźlice, Wierzchowice, Korytów , Grabik, Śrem, Witanowice, Kurów Wielki, Dalków, Gostyń, Mieszków. Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem, w poszczególnych miejscowościach, został zawarty w załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego. Zamówienie obejmuje działania prewencyjne, likwidację śliskości i odśnieżanie, przy użyciu własnych materiałów oraz własnego sprzętu i transportu. Wykonawca ma obowiązek na własny koszt przygotować i magazynować mieszaniny uszorstniające  (piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm lub kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960 )w proporcji 1:4 tj. na 10dt  piasku 2,5 dt soli . Ilość godzin zimowego utrzymania dróg w poszczególnych sołectwach w sezonie 2012/2013 będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

 

Wykonawca winien dysponować dopuszczonymi do ruchu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa min. dwoma pojazdami przystosowanymi do odśnieżania dróg oraz min. dwoma pojazdami przystosowanymi do posypywania dróg mieszaniną uszorstniającą.

Czytaj więcej: 2012-10-26 Zapytanie ofertowe

U W A G A !!

Już 7 listopada br. nastąpi wyłączenie naziemnej telewizji analogowej. Wyłączenie obejmie m.in. obszar gminy Gaworzyce!

 

Szczegółowe informacje nt. cyfryzacji, terminów wyłączeń poszczególnych nadajników oraz działań koniecznych do bezproblemowego odbioru telewizji cyfrowej znajdą Państwo na stronie:  http://www.cyfryzacja.gov.pl/

Można również skorzystać  z bezpłatnej infolinii Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: 800 007 788

 

Czytaj więcej: UWAGA!!

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 272
  • |
  • Wczoraj 453
  • |
  • W tym tygodniu 3123
  • |
  • W tym miesiącu 7811
  • |
  • Razem 378372