Gmina Gaworzyce - Aktualności

Pierwsze spotkania w Kąciku Maluszka już za nami !!!!!

 

Od 06 marca 2013 roku w każdą środę Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedzają maluchy  wraz z opiekunami w  ramach programu J. A. Komeńskiego. Dzieci tworzą grupę zabawową, w której biorą aktywny udział poprzez zabawy edukacyjne, ruchowe i  plastyczne.

W grupie panuje swobodna i przyjazna dzieciom atmosfera. Oprócz uczestnictwa w zabawie maluchy wypożyczają worki edukacyjne w celu rozwijania swoich umiejętności w domu.

Dzieci z niecierpliwością oczekują na kolejne spotkania grupy zabawowej. O panującej  w naszej bibliotece atmosferze świadczą zamieszczone w galerii zdjęcia.

Przejdź do galerii

W ramach obchodów Roku Tuwima, 21 marca 2013 roku uczniowie  klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Gaworzycach spotkali się w Gminnej Bibliotece Publicznej by wziąć udział  w konkursie recytatorskim pt. „ Wiosna z Tuwimem”. Organizatorami konkursu byli: Zespół Edukacyjny i Gminna Biblioteka Publiczna Gaworzycach.

Spośród 37  uczestników jury wyłoniło laureatów:

Klasy I

Miejsce I – Kaczmarek Julia,

Miejsce II – Samul Natalia,

Miejsce III – Samorek Oskar,

Wyróżnienie  - Perłakowski Mateusz.

 

 

Klasy II

Miejsce I – Mazurkiewicz Amelia, Łysiak Bartosz

Miejsce II – Lazarek Gabriela,

Miejsce III – Droszczak Dominika,

Wyróżnienie  - Dąbrowski Mateusz.

Klasy III

Miejsce I – nie przyznano

Miejsce II – Kurpet Jagoda,

Miejsce III – Zienkiewicz Wiktoria,

Wyróżnienie  - Czaja Ada.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowo – rzeczowe ufundowane przez Zespół Edukacyjny i Gminną Bibliotekę Publiczną  w Gaworzycach.

Przejdź do galerii


Informuję, że wypełnione wnioski   o  wydzierżawienie pojemnika na zmieszane odpady komunalne można składać u Sołtysów poszczególnych wsi bądź w Urzędzie Gminy w Gaworzycach (pokój nr 9 - I piętro) w terminie do 15 kwietnia 2013 r.

Do pobrania - wniosek (format PDF)
WÓJT GMINY GAWORZYCE
/-/  JACEK SZWAGRZYK

W związku ze zmianami przepisów dotyczących gospodarki odpadami, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r. informujemy o obowiązku wypowiedzenia umów na  odbiór odpadów.

Osoby posiadające umowy z firmą GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. otrzymają wypowiedzenia od spółki wraz z fakturą przy najbliższym rozliczeniu. Umowy zostaną wypowiedzone ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Osoby posiadające umowy z firmą BECKER Polska powinny wypowiedzieć umowy z firmą z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowy z osobami, które nie złożą wypowiedzenia w odpowiednim terminie zostaną automatycznie rozwiązane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

 

120 litrów – taką pojemność powinny mieć pojemniki na zmieszane odpady komunalne, które od 1 lipca będą stały przy nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla zabudowy jednorodzinnej – a więc domów wolnostojących, domów w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej – nieruchomość musi być zaopatrzona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 (120 litrów). Norma uwzględnia średnio 60 l pojemnika na osobę przy dwutygodniowej częstotliwości odbioru odpadów.

Według ustawy (o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów spoczywa na właścicielu tej nieruchomości.

- Zakup takiego pojemnika to koszt około 100 złotych – powiedział dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM Arkadiusz Bloch. – Aby ułatwić mieszkańcom realizację tego obowiązku, ZGZM będzie świadczyć dodatkową usługę, polegającą na dzierżawie pojemników na odpady zmieszane.

Opłata za wyposażenie nieruchomości w 1 pojemnik 0,12 m3 wyniesie 1,50 zł miesięcznie.

Osoby, które chcą skorzystać z tej dodatkowej usługi powinny
w nieodwołalnym terminie do 15 kwietnia 2013 r., złożyć stosowny wniosek,
a następnie podpisać umowę na dzierżawę pojemnika.

Wnioski będą przyjmowane w Biurze ZGZM przy ul. Małej 1 w Polkowicach lub
w Urzędzie Gminy Gaworzyce w pokoju nr 9.


Do pobrania - wniosek (format PDF)

UWAGA

Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Polkowicach, wypełnia wnioski z zakresu min.


 • PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH
 • DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGO

(Wymagane dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku o dopłatę do materiału siewnego)

 

 1. Kopia wniosku obszarowego
 2. Oryginały FV zakupionego materiału siewnego
 3. Otrzymane decyzje z ARR z 3 ostatnich lat
 4. Numer rachunku bankowego

 

Dyżur doradcy rolnego, który wypełnia min. wnioski obszarowe, odbywa się w każdy czwartek w godz. 8.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy w Gaworzycach pok. nr 4

W pozostałe dni możliwość wypełnienia wniosków w siedzibie PZD       Polkowice, ul. Legnicka 15 ( budynek Urzędu Pracy) w godzinach od    8.00-14.00

Wnioski są wypełnianie zgodnie z cennikiem DODR we Wrocławiu

 

Zapraszam

Justyna Chodorowska

Doradca rolny

tel: 608 44 35 07

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 151
 • |
 • Wczoraj 569
 • |
 • W tym tygodniu 3363
 • |
 • W tym miesiącu 7213
 • |
 • Razem 391733