Gmina Gaworzyce - Aktualności

Zapraszamy na kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 19 grudnia (środa) o godzinie 9.00 na placu przy Urzędzie Gminy. Będzie można zakupić świąteczne dekoracje oraz wypieki  przygotowane przez uczniów z Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach, przedszkolaków i ich rodziców oraz mieszkańców Gaworzyc. Gwarantujemy świąteczny klimat.

 

Beata Taczyńska-Pietruś

Z-ca Wójta Gminy Gaworzyce

Kliknij w obrazek by zobaczyć więcej informacji o nieruchomości.

                      
Mieszkanie                                         Działki budowlane

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 2008 r. pod tytułem ,,Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzyce”

 

Czytaj więcej: 2012-12-12 Informacja o zakończonym projekcie współfinansowanym z  EFS POKL 2012r.

                                                                  

W związku z przyznaniem pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na operację pn: Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Gaworzyce, zakupiono niezbędne doposażenie do budynków świetlic.

Dzięki otrzymanemu wsparciu mogliśmy zakupić sprzęt, który umożliwi mieszkańcom poszczególnych miejscowości w pełni wykorzystać ich zasoby kulturowe. Dotychczas budynki świetlic nie były w pełni wykorzystane, z powodu braku sprzętu, zebrania oraz różnego rodzaju uroczystości lokalne odbywały się bardzo sporadycznie, a warunki w świetlicach utrudniały ich przeprowadzanie.

Realizacja operacji wspomogła świetlice poprzez zakupienie 50 stołów, 150 krzeseł, 4 stołów do ping ponga, 3 piłkarzyków, zestawu nagłośnieniowego oraz 2 mikrofonów nagłownych.

                                                              

Dnia 26 kwietnia 2012r Gmina Gaworzyce podpisała umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na wyposażenie świetlic wiejskich.

Celem realizacji zadania jest przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców i ich integracja oraz rozwijanie aktywności społeczności poprzez wyposażenie miejsc wspólnych spotkań. Ponadto projekt umożliwi mieszkańcom gminy kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i propagowanie inicjatyw społecznych.

Wsparciem zostaną objęte świetlice w takich miejscowościach jak: Dalków, Dzików, Gostyń, Kłobuczyn, Korytów oraz Koźlice.

W ramach operacji zostanie zakupione następujące wyposażenie: stoły, krzesła, stoły do ping ponga oraz piłkarzyki, a także sprzęt nagłośnieniowy.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 42.487,00zł, kwota przyznanej pomocy finansowej to 24.179,00zł.

Już po raz dwunasty Dom Kultury "Jowisz" w Gaworzycach oraz Starostwo Polkowickie było organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Kocham Cię Ojczyzno". 34 uczniów z sześciu szkół gimnazjalnych powiatu recytowało wiersze o naszej ojczyźnie. Komisja w składzie: Krystyna Stachów- animator kultury, Bronisława Golonka- dyrektor Gminnej Biblioteki i Jerzy Kaczmarowski - aktor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze wysoko oceniła tegoroczny poziom przygotowania gimnazjalistów do konkursu i przyznała  pierwsze miejsce w kategorii klas I: Patrycji Franczak z Gimnazjum nr 2 w Polkowicach, II miejsce Adriannie Kraus  z Samorządowego Centrum Edukacji w Radwanicach i III miejsce Aleksandrze Gańczyk z Zespołu Szkół w Przemkowie. W kategorii klas II- III pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Krawiec z Gimnazjum nr 1 w Polkowicach II miejsce - Patryk Gaj również z Gimnazjum nr 1 w Polkowicach i dwa trzecie miejsca dla Ewy Kwiatkowskiej  z Zespołu  Edukacyjnego w Gaworzycach i Kacpra Laszczyńskiego z Gimnazjum nr 1 w Polkowicach. Fundatorem nagród był Dom Kultury i Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Przejdź do galerii.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 268
  • |
  • Wczoraj 453
  • |
  • W tym tygodniu 3119
  • |
  • W tym miesiącu 7807
  • |
  • Razem 378368