Gmina Gaworzyce - Aktualności

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

W roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny przyznane zostaną stypendia Marszałka Województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. Stypendia w wysokości 1.000 zł na ucznia będą ufundowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. O wsparcie stypendialne mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie z terenu całego Dolnego Śląska.

Jednorazowe stypendia przysługują uczniom spełniającym łącznie następujące warunki:
- zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego,
- posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych),
- pochodzą z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza kwoty 351,00 zł.

Wnioski należy składać w terminie do 14. 09. 2012r.  za pośrednictwem poczty na adres:
Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pok. nr 208, I piętro) ul. Ostrowskiego 7,

53-238 Wrocław  lub osobiście w sekretariacie Departamentu.

Szczególowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/programy-i-zadania-dokumenty/

Urząd Gminy w Gaworzycach  informuje, że  można pobierać wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2012/2013. Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy  pok.  nr 2 oraz od 1 września 2012 r. w szkołach na terenie gminy Gaworzyce.

Termin złożenia wypełnionych wniosków upływa 15 września 2012r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych -  15 października 2012 r.

Przypomina się, że stypendium szkolne  przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. 351 zł. netto na 1 osobę (od października 456 zł).

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Program zdrowotny realizowany przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w roku 2012 Finansowany z budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

• program adresowany do dziewcząt urodzonych w roku 1996 mieszkanek gmin: Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków, Radwanice oraz dziewcząt urodzonych w roku 1997 mieszkanek gmin: Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice
• zakres świadczeń: szczepienia p/ HPV
• miejsce świadczeń: punkt szczepień przychodnia lekarska w Polkowicach, ul. k.B. Kominka 7, poradnia dzieci zdrowych przychodnia lekarska w polkowicach, ul. K.B. Kominka 7, gabinety medyczne w szkołach: gimnazjum w Gaworzycach, Grębocicach, Jerzmanowej, Białołęce, Przemkowie, Radwanicach

Kontakt osobisty: przychodnia lekarska Polkowice ul. K.B. Kominka 7, gab. 104 koordynator programów pani Dorota Pędlowska – Wojciech, tel. 76/746 08 07

Dnia 19 sierpnia 2012 r. odbył się piknik w „Szuwarowym zakątku” w ramach projektu „Szuwarowy zakątek, Kłobuczyna majątek”. Mieszkańcy brali udział w zawodach sportowych: rzut kulą na odległość, przenoszenie drewna i siatkówka plażowa. Fundatorami nagród w zawodach byli: K. Ciupak, T. Sojka, R. Hajduk, W. Rzepka. Atrakcją wieczoru było karaoke przygotowane przez OSP Kłobuczyn i wspólne śpiewanie przy ognisku i akompaniamencie gitar. Wszystkim uczestnikom pikniku serdecznie dziękujemy za wspólna, wspaniałą zabawę.

 

Koordynator projektu A. Sojka

 

Wójt Gminy Gaworzyce

składa serdeczne

PODZIĘKOWANIE

dla

Pana Romana Perłakowskiego

Pana Marcina Paszkiewicza

Pana Stanisława Rudko

Pana Grzegorza Kaczan

 

Za zaangażowanie i okazaną pomoc na rzecz mieszkańców Gminy Gaworzyce

oraz wspieranie inicjatyw społecznych. 

Dziękując za wielkie serce i dobrą wolę życzę wielu sukcesów

i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 268
  • |
  • Wczoraj 483
  • |
  • W tym tygodniu 2163
  • |
  • W tym miesiącu 7923
  • |
  • Razem 364077