Gmina Gaworzyce - Aktualności

120 litrów – taką pojemność powinny mieć pojemniki na zmieszane odpady komunalne, które od 1 lipca będą stały przy nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla zabudowy jednorodzinnej – a więc domów wolnostojących, domów w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej – nieruchomość musi być zaopatrzona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 (120 litrów). Norma uwzględnia średnio 60 l pojemnika na osobę przy dwutygodniowej częstotliwości odbioru odpadów.

Według ustawy (o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów spoczywa na właścicielu tej nieruchomości.

- Zakup takiego pojemnika to koszt około 100 złotych – powiedział dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM Arkadiusz Bloch. – Aby ułatwić mieszkańcom realizację tego obowiązku, ZGZM będzie świadczyć dodatkową usługę, polegającą na dzierżawie pojemników na odpady zmieszane.

Opłata za wyposażenie nieruchomości w 1 pojemnik 0,12 m3 wyniesie 1,50 zł miesięcznie.

Osoby, które chcą skorzystać z tej dodatkowej usługi powinny
w nieodwołalnym terminie do 15 kwietnia 2013 r., złożyć stosowny wniosek,
a następnie podpisać umowę na dzierżawę pojemnika.

Wnioski będą przyjmowane w Biurze ZGZM przy ul. Małej 1 w Polkowicach lub
w Urzędzie Gminy Gaworzyce w pokoju nr 9.


Do pobrania - wniosek (format PDF)

UWAGA

Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Polkowicach, wypełnia wnioski z zakresu min.


 • PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH
 • DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGO

(Wymagane dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku o dopłatę do materiału siewnego)

 

 1. Kopia wniosku obszarowego
 2. Oryginały FV zakupionego materiału siewnego
 3. Otrzymane decyzje z ARR z 3 ostatnich lat
 4. Numer rachunku bankowego

 

Dyżur doradcy rolnego, który wypełnia min. wnioski obszarowe, odbywa się w każdy czwartek w godz. 8.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy w Gaworzycach pok. nr 4

W pozostałe dni możliwość wypełnienia wniosków w siedzibie PZD       Polkowice, ul. Legnicka 15 ( budynek Urzędu Pracy) w godzinach od    8.00-14.00

Wnioski są wypełnianie zgodnie z cennikiem DODR we Wrocławiu

 

Zapraszam

Justyna Chodorowska

Doradca rolny

tel: 608 44 35 07

 

Gaworzyce, dnia 28.11.2012r

Budowa sieci sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościach Dalków i Gostyń – etap I.

 

Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 4 września 2012r, Gminie Gaworzyce przyznano pomoc finansową w formie pożyczki w kwocie 961.000zł na zadanie pn: „Budowa sieci sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościach Dalków i Gostyń – etap I. Realizacja projektu jest również finansowana ze środków PROW na lata 2007-2013 w wysokości 1.738.945zł. Całkowite koszty inwestycji wyniosą 3.060.065,49zł. Planowany termin zakończenia zadania to 31.10.2014r.

 

Więcej informacji na temat możliwości pozyskiwania środków z WFOŚiGW na stronie: http://www.fos.wroc.pl

 

Dziś pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Z tej okazji przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Gaworzycach przygotowały kilka programów artystycznych, na które zaprosiły swoich rodziców. Każda grupa przedszkolna przedstawiła program zachęcający wiosnę do rozgoszczenia się w naszej gminie.

Po występach dzieci z przedszkola wyszły na ulice by radosnym śpiewem przywitać wiosne.

Przejdź do galerii.

 

Już po raz trzeci panie z Dalkowa, Witanowic, Śremu i Grabika uczesniczyły w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, którego organizatorkami były radne Beata Ratajczak i Bożena Wojtczak. Impreze uświetnił występ artystów z Domu Kultury "Jowisz". Jednak największą atrakcją było karaoke i wspolna zabawa. Chętnych do śpiewu nie brakowało. Panowała ciepła i radosna atmosfera o czym niech świadczą zamieszczone zdjęcia.


Przejdź do galerii

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ogłasza nabór dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat do żłobka, którego otwarcie planowane jest na I połowę kwietnia 2013 r. Żłobek zlokalizowany będzie na obrzeżach Starego Miasta ul. Polska 33 – 35. Miesięczna opłata za 1 dziecko w żłobku to koszt 300,00 zł, w ramach której zapewnione będzie:

 • 10 godzinna opieka nauczycieli,
 • co najmniej 5 posiłków dziennie,
 • opieka pielęgniarska,
 • zajęcia edukacyjno – ruchowe,
 • programy zabaw i animacji dla dzieci,
 • spacery i zajęcia na placu zabaw,
 • nauka języka angielskiego,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej
 • wszelkie pomoce naukowe i plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Liczba miejsc w żłobku - 45. Rekrutacja trwa do 29 marca 2013 do godziny 15.00. Dokumenty do pobrania ze strony www.WzgorzaDalkowskie.pl

Żłobek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 275
 • |
 • Wczoraj 453
 • |
 • W tym tygodniu 3126
 • |
 • W tym miesiącu 7814
 • |
 • Razem 378375