Gmina Gaworzyce - Aktualności

 

Na placu przed Urzędem Gminy odbył się  Kiermasz Bożonarodzeniowy.


Przejdź do galerii

K O M U N I K A T!

O P Ł A T A   O D   P O S I A D A N I A   P S A

Obowiązek podatkowy dotyczący opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czytaj więcej: 2012-12-17 Komunikat

Zapraszamy na kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 19 grudnia (środa) o godzinie 9.00 na placu przy Urzędzie Gminy. Będzie można zakupić świąteczne dekoracje oraz wypieki  przygotowane przez uczniów z Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach, przedszkolaków i ich rodziców oraz mieszkańców Gaworzyc. Gwarantujemy świąteczny klimat.

 

Beata Taczyńska-Pietruś

Z-ca Wójta Gminy Gaworzyce

Kliknij w obrazek by zobaczyć więcej informacji o nieruchomości.

                      
Mieszkanie                                         Działki budowlane

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 2008 r. pod tytułem ,,Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gaworzyce”

 

Czytaj więcej: 2012-12-12 Informacja o zakończonym projekcie współfinansowanym z  EFS POKL 2012r.

                                                                  

W związku z przyznaniem pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na operację pn: Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Gaworzyce, zakupiono niezbędne doposażenie do budynków świetlic.

Dzięki otrzymanemu wsparciu mogliśmy zakupić sprzęt, który umożliwi mieszkańcom poszczególnych miejscowości w pełni wykorzystać ich zasoby kulturowe. Dotychczas budynki świetlic nie były w pełni wykorzystane, z powodu braku sprzętu, zebrania oraz różnego rodzaju uroczystości lokalne odbywały się bardzo sporadycznie, a warunki w świetlicach utrudniały ich przeprowadzanie.

Realizacja operacji wspomogła świetlice poprzez zakupienie 50 stołów, 150 krzeseł, 4 stołów do ping ponga, 3 piłkarzyków, zestawu nagłośnieniowego oraz 2 mikrofonów nagłownych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 256
  • |
  • Wczoraj 483
  • |
  • W tym tygodniu 2151
  • |
  • W tym miesiącu 7911
  • |
  • Razem 364065