Gmina Gaworzyce - Aktualności

UWAGA,

ROLNICY  I  OSOBY, KTÓRE UBIEGAJĄ SIĘ O DOPLATY BEZPOŚREDNIE !!

ARiMR nie będzie przesyłać decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich

Nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 stycznia 2012 r.  (Dz. U. z 2012 r., poz. 243) przewiduje odstąpienie przez ARiMR od doręczenia decyzji. !

Czytaj więcej: 2013-01-21 Brak decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich

UWAGA,

ROLNICY  I  OSOBY, KTÓRE UBIEGAJĄ SIĘ O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

W 2012 r. w nowych państwach członkowskich UE po raz pierwszy będzie zastosowana tzw. modulacja płatności bezpośrednich, czyli odpowiednie zmniejszenie płatności bezpośrednich. W państwach UE–15 stosowane są dwa rodzaje modulacji, tj. modulacja podstawowa i modulacja dodatkowa. Modulacja podstawowa polega na obniżeniu o 10% (w 2012 r.) kwoty płatności bezpośrednich przewyższających wartość 5 000 euro (a więc nie dotyczy gospodarstw otrzymujących do 5 000 euro). Dodatkowo, gospodarstwa otrzymujące powyżej 300 000 euro rocznie, mają obniżane płatności bezpośrednie o 4% nadwyżki ponad tę kwotę (modulacja dodatkowa). Kwoty uzyskane w związku ze stosowaniem modulacji powiększają środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich.

 

Czytaj więcej: 2013-01-21 Modulacja płatności bezpośrednich

Wójt Gminy Gaworzyce oraz Prezes GLKS Gaworzyce

zapraszają na

TURNIEJ PIŁKARSKI

PIŁKI HALOWEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINY

który odbędzie się

dnia 26 stycznia 2013 r. (sobota) od godz. 10.00

na hali sportowej przy Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach 

Zapisy u p. Ryszarda Samul tel. 76 8316 536

do dnia 23.01.2013 r. (do godz. 20.00)

Opłata 40 zł od drużyny. 

Drużyna powinna liczyć min. 8 osób w wieku powyżej 30 lat.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

21 grudnia w pałacu w Gaworzycach odbyło się Spotkanie Opłatkowe, na które zaproszeni zostali wszyscy pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gaworzyce, Rada Gminy, sołtysi oraz prezesi jednostek OSP. Na spotkanie zaproszony został także ks. proboszcz Lech Świdziniewski, który zadbał by na naszym stole nie zabrakło opłatka. Gosciem specjalnym spotkania był ks. prałat Juliusz Łapiński, poprzedni proboszcz parafii gaworzyckiej.

Remont pałacu zabytkowego w Gaworzycach – etap III – poszerzenie działalności Domu Kultury Jowisz

 

Już po raz kolejny Gmina Gaworzyce uzyskała dofinansowanie na prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowego pałacu w Gaworzycach. Dnia 20.07.2012r podpisano umowę darowizny z Fundacją Polska Miedź w Lubinie na kwotę 50.000zł.

Uzyskana darowizna pozwoli na poszerzenie działalności Domu Kultury Jowisz poprzez remont dodatkowych dwóch pomieszczeń parteru pałacu.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 428
 • |
 • Wczoraj 520
 • |
 • W tym tygodniu 948
 • |
 • W tym miesiącu 6708
 • |
 • Razem 362862