Gmina Gaworzyce - Aktualności

Serdecznie zapraszamy na

FESTYN   INTEGRACYJNY

który odbędzie się dnia: 16 czerwca 2012 r. o godz. 12.00

Miejsce :  Zespół Edukacyjny  w Gaworzycach

 

 

 

 

 

W programie:

- IX Festiwal Piosenki "ŚPIEWAJ z NAMI"

-  bajka muzyczna "CZERWONY KAPTUREK"

-  przejażdżki bryczką i w siodle,

- warsztaty plastyczne, zabawy i gry,

- rozgrywki sportowe i inne atrakcje.

ORGANIZATOR: Dom Kultury "Jowisz" w Gaworzycach

 

WSPÓŁORGANIZATOR:         

Parafialny Zespół "Caritas"

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wolontariat "Młodzi Jana Pawła II"

Wolontariat "Pomocna Dłoń"

Stowarzyszenie "Lepsze jutro twórzmy dziś"


Dofinansowanie:

- Starosta Powiatu Polkowickiego ze środków PFRON,

- Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.


Zapraszamy
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków i Gostyń - etap I", Nr 271-3.2012.

 

 Z powodu dużej ilości zapytań do zamówienia oraz problemów z serwerem Urzędu Gminy w Gaworzycach Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 31.05.2012 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 31.05.2012 r. o godz. 1030.

Termin wniesienia wadium - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 31.05.2012 r. do godz. 1000.

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

Dnia 18 maja 2012 r w pałacu w Gaworzycach odbył się drugi już Regionalny Turniej Wiedzy o Janie Pawle II, w którym brały udział 3 -osobowe drużyny ze szkół gimnazjalnych naszego regionu.

Przygotowano 8 konkurencji, w których najwięcej punktów uzyskała drużyna z Gimnazjum nr.5 w Głogowie, w składzie :Karolina Żomżalska, Paulina Tylak, Barbara Matyjasik. Opiekunem drużyny była p. Ewa Szajnik. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Nielubi, trzecie z Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach, a wyróżnienie drużyna z Samorządowego Centrum Edukacyjnego w Radwanicach. Organizatorem turnieju był Dom Kultury"Jowisz", Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Parafia pw. Św. Barbary i Parafialny Zespół "Caritas".

Przejdź do galerii

 

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dolnośląskich rolników, uruchomił bezpłatną pomoc prawną dodatkowo w 3 Biurach Terenowych DIR. Pomoc prawna udzielana jest poprzez bezpłatne porady telefoniczne i konsultacje osobiste.

Porad udziela adwokat Łukasz Opaliński.

Czytaj więcej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 15 maja 2012 r, Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową ocenionych przez Komisję selekcyjną projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs Programu Działaj Lokalnie VII Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fundacją Porozumienia Wzgórz Dalkowskich.

Z 10 wniosków z naszej gminy złożonych w ramach konkursu aż 5 z nich zostanie dofinansowanych na łączną kwotę 15 000 zł.

 

Lista wniosków z Gminy Gaworzyce, które zostały ocenione pozytywnie:

 1. Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie Wielkim i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” – 3000 zł
 2. Dom Kultury „Jowisz” – „Wzgórza Dalkowskie w obiektywie” – 2500 zł
 3. OSP Kłobuczyn – „Bezpieczna strefa kibica – Kłobuczyn 2012” – 3500 zł
 4. Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” – „Szuwarowy zakątek Kłobuczyna majątek – 3000 zł.
 5. OSP Wierzchowice – „Wszyscy jesteśmy potrzebni”- 3000 zł
Urząd Gminy Gaworzyce informuje, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012. Wnioski o przyznanie pomocy dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa : http://www.arimr.gov.pl (zakładka dla beneficjenta),
Dodatkowe informacje oraz wnioski uzyskać można także w siedzibie Urzędu Gminy Gaworzyce,  w pokoju nr 9.
Termin składania wniosków: od 02.05.2012r. do 01.06.2012r.
pobierz wniosek

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 154
 • |
 • Wczoraj 315
 • |
 • W tym tygodniu 1250
 • |
 • W tym miesiącu 5635
 • |
 • Razem 335388