Gmina Gaworzyce - Aktualności


Informuję, że wypełnione wnioski   o  wydzierżawienie pojemnika na zmieszane odpady komunalne można składać u Sołtysów poszczególnych wsi bądź w Urzędzie Gminy w Gaworzycach (pokój nr 9 - I piętro) w terminie do 15 kwietnia 2013 r.

Do pobrania - wniosek (format PDF)
WÓJT GMINY GAWORZYCE
/-/  JACEK SZWAGRZYK

W związku ze zmianami przepisów dotyczących gospodarki odpadami, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r. informujemy o obowiązku wypowiedzenia umów na  odbiór odpadów.

Osoby posiadające umowy z firmą GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. otrzymają wypowiedzenia od spółki wraz z fakturą przy najbliższym rozliczeniu. Umowy zostaną wypowiedzone ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Osoby posiadające umowy z firmą BECKER Polska powinny wypowiedzieć umowy z firmą z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowy z osobami, które nie złożą wypowiedzenia w odpowiednim terminie zostaną automatycznie rozwiązane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

 

120 litrów – taką pojemność powinny mieć pojemniki na zmieszane odpady komunalne, które od 1 lipca będą stały przy nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla zabudowy jednorodzinnej – a więc domów wolnostojących, domów w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej – nieruchomość musi być zaopatrzona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 (120 litrów). Norma uwzględnia średnio 60 l pojemnika na osobę przy dwutygodniowej częstotliwości odbioru odpadów.

Według ustawy (o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów spoczywa na właścicielu tej nieruchomości.

- Zakup takiego pojemnika to koszt około 100 złotych – powiedział dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM Arkadiusz Bloch. – Aby ułatwić mieszkańcom realizację tego obowiązku, ZGZM będzie świadczyć dodatkową usługę, polegającą na dzierżawie pojemników na odpady zmieszane.

Opłata za wyposażenie nieruchomości w 1 pojemnik 0,12 m3 wyniesie 1,50 zł miesięcznie.

Osoby, które chcą skorzystać z tej dodatkowej usługi powinny
w nieodwołalnym terminie do 15 kwietnia 2013 r., złożyć stosowny wniosek,
a następnie podpisać umowę na dzierżawę pojemnika.

Wnioski będą przyjmowane w Biurze ZGZM przy ul. Małej 1 w Polkowicach lub
w Urzędzie Gminy Gaworzyce w pokoju nr 9.


Do pobrania - wniosek (format PDF)

UWAGA

Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Polkowicach, wypełnia wnioski z zakresu min.


 • PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH
 • DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGO

(Wymagane dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku o dopłatę do materiału siewnego)

 

 1. Kopia wniosku obszarowego
 2. Oryginały FV zakupionego materiału siewnego
 3. Otrzymane decyzje z ARR z 3 ostatnich lat
 4. Numer rachunku bankowego

 

Dyżur doradcy rolnego, który wypełnia min. wnioski obszarowe, odbywa się w każdy czwartek w godz. 8.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy w Gaworzycach pok. nr 4

W pozostałe dni możliwość wypełnienia wniosków w siedzibie PZD       Polkowice, ul. Legnicka 15 ( budynek Urzędu Pracy) w godzinach od    8.00-14.00

Wnioski są wypełnianie zgodnie z cennikiem DODR we Wrocławiu

 

Zapraszam

Justyna Chodorowska

Doradca rolny

tel: 608 44 35 07

 

Gaworzyce, dnia 28.11.2012r

Budowa sieci sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościach Dalków i Gostyń – etap I.

 

Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 4 września 2012r, Gminie Gaworzyce przyznano pomoc finansową w formie pożyczki w kwocie 961.000zł na zadanie pn: „Budowa sieci sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościach Dalków i Gostyń – etap I. Realizacja projektu jest również finansowana ze środków PROW na lata 2007-2013 w wysokości 1.738.945zł. Całkowite koszty inwestycji wyniosą 3.060.065,49zł. Planowany termin zakończenia zadania to 31.10.2014r.

 

Więcej informacji na temat możliwości pozyskiwania środków z WFOŚiGW na stronie: http://www.fos.wroc.pl

 

Dziś pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Z tej okazji przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Gaworzycach przygotowały kilka programów artystycznych, na które zaprosiły swoich rodziców. Każda grupa przedszkolna przedstawiła program zachęcający wiosnę do rozgoszczenia się w naszej gminie.

Po występach dzieci z przedszkola wyszły na ulice by radosnym śpiewem przywitać wiosne.

Przejdź do galerii.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 238
 • |
 • Wczoraj 483
 • |
 • W tym tygodniu 2133
 • |
 • W tym miesiącu 7893
 • |
 • Razem 364047