Gmina Gaworzyce - Aktualności

 

Gminna Komisja Wyborcza w Gaworzycach informuje, że wybory uzupełniające do Rady Gminy Gaworzyce, odbyły się w dniu 23 czerwca 2013 r.

W okręgu wyborczym nr 1 było 3 kandydatów:

 1. Stanisław Gabrysz uzyskał 85 głosów.
 2. Tomasz Demski uzyskał 44 głosy.
 3. Wojciech Olszewski uzyskał 43 głosy.

Radnym w okręgu nr 1 został Stanisław Gabrysz.

W okręgu wyborczym nr 8 było 2 kandydatów:

 1. Kamil Murzyn uzyskał 102 głosy.
 2. Anna Mentel uzyskała 77 głosów.

Radnym w okręgu nr 8 został Kamil Murzyn.

                                                                                                   

Przewodniczący GKW

(-) Bronisława Golonka

 


 

 

Gaworzyce, 17 czerwca 2013r.

 

Niniejszym zawiadamiam mieszkańców, że w dniu 14 czerwca 2013 r. odbyło się I posiedzenie pełnych składów obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzyce zarządzonych na dzień 23 czerwca 2013r., m.in. celem ukonstytuowania się Komisji.

 

W związku z powyższym dokonano wyboru przewodniczącego i zastępcę OKW wg poniższego wykazu:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gaworzycach:

 

 1. P. Ilona Szydłowska zam. Gaworzyce - Przewodniczący Komisji

 

 1. P. Żaneta Długosz zam. Gaworzyce - Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Wierzchowicach:

 

 1. P. Jolanta Pawlaczek zam. Gaworzyce - Przewodniczący Komisji

 

 1. P. Grażyna Pasik zam. Wierzchowice - Zastępca Przewodniczącego Komisji.

     Jednocześnie informuję, że w dniu wyborów tj. 23 czerwca 2013r. Komisje rozpoczynają pracę od godziny 7oo, natomiast lokale wyborcze czynne będą od godz.8oo do godz. 22oo.

                                                                                                         Beata Taczyńska-Pietruś, Urzędnik wyborczy

 

INFORMACJA W PLIKU PDF

 

 


 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach z dnia 27 maja 2013 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gaworzyce zarządzonych na dzień 23 czerwca 2013r.

Do pobrania:
- Obwieszczenie oraz uchwała (format PDF)

 


OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

 

z dnia 22  maja 2013r.

 

 

 

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,         rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz.1190/ w związku z art.16,     ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy       (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców  numery i granice obwodów głosowania  oraz  siedziby obwodowych komisji wyborczych dla wyborów uzupełniających         do Rady Gminy Gaworzyce w okręgu wyborczym Nr 1 i okręgu wyborczym Nr 8  zarządzonych   na dzień 23 czerwca 2013r.:

 

 

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej  komisji wyborczej

1

Gaworzyce:

ul.Bankowa, ul.Dworcowa, ul.Głogowska, ul.Główna, ul.Kasztanowa, ul.Kresowa, ul.Krótka, ul.Lipowa, ul.Łąkowa, ul.Mechaniczna, ul.Okrężna

Dom Kultury "JOWISZ" w Gaworzycach

ul.Dworcowa 95

4

Korytów,Wierzchowice

Punkt Biblioteczny

w Wierzchowicach Nr 30

 

 

 

 

Głosowanie odbywać się będzie w lokalach obwodowych komisji wyborczych w dniu 23 czerwca  2013r. w godzinach od 8ºº do 22ºº.

 

 

 

 

 

    Wójt Gminy Gaworzyce

 

/-/ Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

 

 


 

Uchwała Nr 3/2013

Gminnej Komisji Wyborczej

w Gaworzycach

z dnia 10 maja 2013 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach w wyborach uzupełniających Rady Gminy Gaworzyce zarządzonych na dzień 23 czerwca 2013 r. w okręgu wyborczym nr 1 i nr 8

 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 5 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych ustalonego uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M. P. Nr 61, poz. 642) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przejmuje się harmonogram dyżurów członków Komisji dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 1 i nr 8 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

 

Komisja rozpoczęła pracę dnia 10 maja 2013 roku i pełnić będzie dyżury w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy od 7,00:15,00, we wtorki od 8,00:16,00 a w dniu 24 maja 2013 r. w godzinach 7,00:24,00 i w dniu głosowania 23 czerwiec 2013 r. od 7,00:24,00 (do chwili otrzymania protokołu z obwodu głosowania).

 

§ 3.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach

 

Bronisława Golonka

 

 

Załącznik do uchwały nr 3/2013

Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach

z dnia 10 maja 2013 r.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKOW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W GAWORZYCACH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY GAWORZYCEW OKRĘGU WYBORCZYM NR 1 I NR 8.

 

 

 

Nazwisko i imię członka komisji

Dni dyżuru

Godziny dyżuru

Telefon członków komisji

Elżbieta Samul

Józefa Jacukiewicz

13, 20 maja b.r.

7-15

506 050 372

795 430 211

Helena Korościel

Paulina Kowalczyk

14,21 maja b.r.

8-16

692 104 443

783 015 415

Monika Różycka

Józefa Jacukiewicz

15,22 maja b.r.

7-15

694 659 514

795 430 211

Bronisława Golonka

Karolina Cieślak

16,23 maja b.r.

7-15

512 240 970

726 831 404

Józefa Jacukiewicz

Helena Korościel

24 maja b.r.

7-15

795 430 211

692 104 443

Bronisława Golonka

Monika Różycka

Józefa Jacukiewicz

Karolina Cieślak

Helena Korościel

Paulina Kowalczyk

Elżbieta Samul

24 maja b.r.

15-24

512 240 970

694 659 514

795 430 211

726 831 404

692 104 443

783 015 415

506 050 372

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach pokój nr 4 w budynku Urzędu Gminy Gaworzyce

 

Telefon : 512 240 970 – przewodniczącej komisji / 795 430 211 – zastępca przewodniczącej komisji.

 

 

 

 

 

 

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Gaworzyce

 

z dnia 24 kwietnia 2013r.

 

o okręgach wyborczych, ich granicach,  numerach i liczbie radnych wybieranych

 

w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach.

 

 

Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art.16 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm.) podaję poniżej numer okręgu wyborczego, jego granicy, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz  siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzyce w okręgu wyborczym Nr 1 i w okręgu wyborczym Nr 8 zarządzonych na dzień  23 czerwca 2013r.

 

 

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych   w  okręgu wyborczym

1

Gaworzyce:

ul.Bankowa, ul.Dworcowa, ul.Głogowska, ul.Główna, ul.Kasztanowa, ul.Kresowa, ul.Krótka, ul.Lipowa, ul.Łąkowa, ul.Mechaniczna, ul.Okrężna

1

8

Korytów, Wierzchowice

 

1

 

 

 

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach jest pomieszczenie biurowe znajdujące się  w pok. nr 4 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul.Okrężnej  85  w Gaworzycach.

 

 

Wójt Gminy

 

/-/  Jacek Szwagrzyk

 

Obwieszczenie_wojta_o_okregach_wyborczych

 

  

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 79 Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzyce, w okręgu wyborczym Nr 1 i Nr 8.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 w związku z art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 113 ze zm.)  podaje się do publicznej wiadomości:

 

Zarządzenie Nr 79 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzyce, w okręgu wyborczym Nr 1 i Nr 8

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Wybory uzupełniające

Przypominamy, że do 15 kwietnia w biurze ZGZM lub urzedzie Gminy w Gaworzycach (pok. nr 9) można składać wnioski na dzierżawę pojemników na odpady zmieszane. Teraz – także na 240-litrowe.

Mieszkańcy – właściciele domów wolnostojących, domów w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej – mogą pojemniki wydzierżawić w ramach dodatkowej usługi. Dzięki decyzji, jaką podjęło Zgromadzenie Związku na ostatnim posiedzeniu, usługę tę rozszerzono również o kubeł wielkości 240 litrów.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla zabudowy jednorodzinnej nieruchomość musi być zaopatrzona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 (120 litrów). Norma uwzględnia średnio 60 l pojemnika na osobę przy dwutygodniowej częstotliwości odbioru odpadów.

- Nasza oferta oczywiście nie oznacza, że wszyscy właściciele domków muszą wydzierżawić u nas pojemnik. ZGZM stwarza jedynie taką możliwość osobom, które nie chcą lub nie mogą kupić pojemnika we własnym zakresie – dodał dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM Arkadiusz Bloch.

Opłata za wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane wynosi:

1,50 zł – za pojemnik 120 l
3,00 zł – za pojemnik 240 l.

Osoby, które chcą skorzystać z tej dodatkowej usługi powinny w nieodwołalnym terminie do 15 kwietnia 2013 r., złożyć stosowny wniosek, a następnie podpisać umowę na dzierżawę pojemnika.

Wniosek na dzierżawę pojemnika 120 l

Wniosek na dzierżawę pojemnika 240 l

Od 8 kwietnia 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gaworzycach ruszył kolejny projekt ,,Muuvit - Ruszaj się i odkrywaj świat” prowadzony przez Fundację Volunteers for Sport w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego partnerem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Billa i Melindy Gates. Jest to projekt międzynarodowy. Nasza Biblioteka jako jedna z 25 w Polsce zakwalifikowała się do projektu.

Jego celem jest wyrabianie u dzieci jeszcze większej aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz wirtualna podróż po świecie. Kolumbowie już wyruszają w swoją pierwsza podróż! Startujemy z Warszawy, a naszym punktem docelowym będzie Rabat. Projekt będzie trwał 6 miesięcy. Każda drużyna będzie podróżować przez 30 dni.

 

Zapraszamy chętne dzieci do uczestnictwa w drugiej wielkiej przygodzie!

Ilość ,,biletów” ograniczona.

Przejdź do galerii

 

Pierwsze spotkania w Kąciku Maluszka już za nami !!!!!

 

Od 06 marca 2013 roku w każdą środę Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedzają maluchy  wraz z opiekunami w  ramach programu J. A. Komeńskiego. Dzieci tworzą grupę zabawową, w której biorą aktywny udział poprzez zabawy edukacyjne, ruchowe i  plastyczne.

W grupie panuje swobodna i przyjazna dzieciom atmosfera. Oprócz uczestnictwa w zabawie maluchy wypożyczają worki edukacyjne w celu rozwijania swoich umiejętności w domu.

Dzieci z niecierpliwością oczekują na kolejne spotkania grupy zabawowej. O panującej  w naszej bibliotece atmosferze świadczą zamieszczone w galerii zdjęcia.

Przejdź do galerii

W ramach obchodów Roku Tuwima, 21 marca 2013 roku uczniowie  klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Gaworzycach spotkali się w Gminnej Bibliotece Publicznej by wziąć udział  w konkursie recytatorskim pt. „ Wiosna z Tuwimem”. Organizatorami konkursu byli: Zespół Edukacyjny i Gminna Biblioteka Publiczna Gaworzycach.

Spośród 37  uczestników jury wyłoniło laureatów:

Klasy I

Miejsce I – Kaczmarek Julia,

Miejsce II – Samul Natalia,

Miejsce III – Samorek Oskar,

Wyróżnienie  - Perłakowski Mateusz.

 

 

Klasy II

Miejsce I – Mazurkiewicz Amelia, Łysiak Bartosz

Miejsce II – Lazarek Gabriela,

Miejsce III – Droszczak Dominika,

Wyróżnienie  - Dąbrowski Mateusz.

Klasy III

Miejsce I – nie przyznano

Miejsce II – Kurpet Jagoda,

Miejsce III – Zienkiewicz Wiktoria,

Wyróżnienie  - Czaja Ada.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowo – rzeczowe ufundowane przez Zespół Edukacyjny i Gminną Bibliotekę Publiczną  w Gaworzycach.

Przejdź do galerii

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 242
 • |
 • Wczoraj 483
 • |
 • W tym tygodniu 2137
 • |
 • W tym miesiącu 7897
 • |
 • Razem 364051