Gmina Gaworzyce - Aktualności

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych zmieniają się kwoty zasiłku rodzinnego oraz kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, i tak:

 

I. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. zasiłek rodzinny przysługuje osobom:

 1. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł;
 2. w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodziny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł.

 

II. Od dnia 1 listopada 2014 r. zasiłek rodzinny przysługuje osobom:

 1. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł;
 2. w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodziny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł.

III. Od dnia 1 listopada 2012 r.:

1) wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

a) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

c) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

IV. Wysokość kwot dodatków do zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianą.

V. Do dnia 31 października 2012 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie oraz świadczenia rodzinne obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.

INFORMACJA
Wójta Gminy Gaworzy ce
o dofinansowaniu zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu
„WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013”

Przedłuża się termin składania wniosków  o udzielenie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów do  7 września 2012r.  ze względu na zmianę kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy od 1 października  i  1 listopada br.

 

Czytaj więcej: 2012-08-31 Wyprawki szkolne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

W roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny przyznane zostaną stypendia Marszałka Województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. Stypendia w wysokości 1.000 zł na ucznia będą ufundowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. O wsparcie stypendialne mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie z terenu całego Dolnego Śląska.

Jednorazowe stypendia przysługują uczniom spełniającym łącznie następujące warunki:
- zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego,
- posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych),
- pochodzą z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza kwoty 351,00 zł.

Wnioski należy składać w terminie do 14. 09. 2012r.  za pośrednictwem poczty na adres:
Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pok. nr 208, I piętro) ul. Ostrowskiego 7,

53-238 Wrocław  lub osobiście w sekretariacie Departamentu.

Szczególowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/programy-i-zadania-dokumenty/

Urząd Gminy w Gaworzycach  informuje, że  można pobierać wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2012/2013. Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy  pok.  nr 2 oraz od 1 września 2012 r. w szkołach na terenie gminy Gaworzyce.

Termin złożenia wypełnionych wniosków upływa 15 września 2012r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych -  15 października 2012 r.

Przypomina się, że stypendium szkolne  przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. 351 zł. netto na 1 osobę (od października 456 zł).

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Program zdrowotny realizowany przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w roku 2012 Finansowany z budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

• program adresowany do dziewcząt urodzonych w roku 1996 mieszkanek gmin: Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków, Radwanice oraz dziewcząt urodzonych w roku 1997 mieszkanek gmin: Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice
• zakres świadczeń: szczepienia p/ HPV
• miejsce świadczeń: punkt szczepień przychodnia lekarska w Polkowicach, ul. k.B. Kominka 7, poradnia dzieci zdrowych przychodnia lekarska w polkowicach, ul. K.B. Kominka 7, gabinety medyczne w szkołach: gimnazjum w Gaworzycach, Grębocicach, Jerzmanowej, Białołęce, Przemkowie, Radwanicach

Kontakt osobisty: przychodnia lekarska Polkowice ul. K.B. Kominka 7, gab. 104 koordynator programów pani Dorota Pędlowska – Wojciech, tel. 76/746 08 07

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 140
 • |
 • Wczoraj 390
 • |
 • W tym tygodniu 530
 • |
 • W tym miesiącu 4915
 • |
 • Razem 334668