Gmina Gaworzyce - Aktualności

 

Plan działań edukacyjno - wychowawczych
realizowanych w okresie od lutego do grudnia 2012r.

w Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach 

 

 

 

 

„Bez pogodnego i pięknego dzieciństwa

        całe życie jest potem takie smutne

/Janusz Korczak/

 

 

Harmonogram działań na 2012 rok

 

Dnia 4 kwietnia 2012 r. Zarząd Powiatu Polkowickiego uchwalił Regulamin XIII edycji Konkursu "Na najlepszą inicjatywę społeczną służacą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego".

 

Termin składania zgłoszeń: do 31 maja 2012 r.


Regulamin Konkursu

Deklaracja zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do pierwszej w Polsce nowo otwartej ,,Pracowni Internetowej Orange '', która znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gaworzycach.

Pracownia powstała z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który składając wniosek wziął udział w  ogólnopolskim konkursie  ogłoszonym przez Fundację Orange. W ramach konkursu do Fundacji wpłynęło 751 wniosków z pośród których komisja wyłoniła pięćdziesiąt zwycięskich Pracowni Orange.

Składamy podziękowania pracownikom Biblioteki za przygotowanie lokalu pod  Pracownię a także strażakom z OSP Gaworzyce.

Przejdź do galerii

Zapraszam do rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gaworzyce po przetargach wyznaczonych w dniach 30.11.2011r. i 14.02.2012r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana położona w Gaworzycach przy ul. Lipowej oznaczona numerem ewidencyjnym 457/4 o pow. 3054 m2 zapisana w Księdze Wieczystej nr 23903 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Gaworzyce działka oznaczona jest symbolem 7a MW/UC – zabudowa wielorodzinna/usługi komercyjne.

Na działce posadowiony jest budynek gospodarczy nie przedstawiający żadnej wartości rynkowej. W budynku istnieją cztery pomieszczenia gospodarcze, które są wynajmowane. Umowy najmu do 30.10.2012 r. Istnieje możliwość doprowadzenia urządzeń komunalnych takich jak: energia elektryczna, wodno-kanalizacyjne, telefon, gaz.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 92.440, 00 zł netto Do ceny uzyskanej w drodze rokowań zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Zaliczka  – 9.000,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 20 kwietnia 2012r. o godzinie 1200 w Sali Nr 5 Urzędu Gminy w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 85.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach w formie pisemnej – w zamkniętych kopertach, należy złożyć najpóźniej do dnia 16.04.2012 r.

Czytaj więcej: 2012-04-10 Ogłoszenie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 286
  • |
  • Wczoraj 398
  • |
  • W tym tygodniu 1049
  • |
  • W tym miesiącu 9324
  • |
  • Razem 292154