Gmina Gaworzyce - Aktualności

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat programu dofinansowania na zakup zestawów solarnych.

Spotkanie odbędzie się dnia 30 sierpnia 2011 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury „Jowisz” w Gaworzycach.

Możliwość otrzymania dofinansowania do 70%.

Kolektory słoneczne – oszczędność w zgodzie z naturą.

 

Czytaj więcej: 2011-08-26 Spotkanie informacyjne - kolektory słoneczne

Informujemy, iż w Urzędzie Gminy Gaworzyce  można składać wnioski o stypendia socjalne dla uczniów na rok szkolny 2011/2012. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 351,00 zł (do dochodów wlicza się również wszelkie zasiłki i dodatki). Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351,00 zł. netto. Do wniosku należy załączyć dochody netto za miesiąc sierpień 2011r.


Termin składania wniosków:
- do 15 września 2011 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- do 15 października 2011 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Wnioski należy składać w pok. Nr 2 Urzędu Gminy Gaworzyce
Informacje dodatkowe - pokój nr 2, tel. 76 83-16-285 w. 39
Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w Urzędzie Gminy Gaworzyce  (pokój nr 2) oraz w sekretariatach szkół , ul. Szkolna 211.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na IV Festyn Parafialny i Dożynki Gminne dnia 28 sierpnia 2011 r., które odbędą się w paku w Gaworzycach.

czytaj więcej

Dnia 12 sierpnia 2011r. Gminę Gaworzyce odwiedził Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Włodzimierz Chlebosz, który w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego podpisał umowy w sprawie dofinansowania projektów w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” z samorządowcami powiatu polkowickiego. Na spotkaniu podpisane zostały dwie umowy na dofinansowanie projektów z Gminą Gaworzyce oraz z Gminą Radwanice.

Gmina Radwanice otrzymała 35 000 zł na „Remont pokrycia dachowego wraz z wykonaniem docieplenia stropodachu i budynku świetlicy w miejscowości Buczyna a Gmina Gaworzyce 24 195,00 zł na „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Korytowie”.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się w pałacu zabytkowym w Gaworzycach.

Przejdź do galerii

W dniu 1 sierpnia 2011r. na terenie Powiatu Polkowickiego zostanie przeprowadzony trening uruchomiania systemu ostrzegania i alarmowania przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego.

- godz. 17.00 – 17.01 – ogłoszenie alarmu – Treść sygnału: „Alarm powietrzny”
Sposób przekazania sygnału:
Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie 1 (jednej) minuty

- godz. 17.02 – 17.05 - odwołanie alarmu – Treść sygnału: „Odwołanie alarmu”
Sposób przekazania sygnału:
Dźwięk ciągły trwający 3 (trzy) minuty.

 

ZŁOTE GODY, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego, to szczególny jubileusz, który daje możliwość podziękowania jubilatom za wszystko, co wnieśli w życie swoje i swojej rodziny a także w życie naszej małej, gminnej społeczności. Dodatkowego prestiżu uroczystości dodaje przyznanie przez Prezydenta RP medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Uroczystość wręczenia takich medali odbyła się  13 lipca br. w pięknych komnatach zabytkowego pałacu w Gaworzycach.

Czytaj więcej: 2011-07-14 Złote gody

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 32
  • |
  • Wczoraj 409
  • |
  • W tym tygodniu 441
  • |
  • W tym miesiącu 8750
  • |
  • Razem 253317