Gmina Gaworzyce - Aktualności

W Urzędzie Gminy w Gaworzycach dostępna jest książka
Hansa Joahima Breske „Z Hansem nie rozmawiam” Moje dzieciństwo na Śląsku przed i po 1945 roku.

Książka, to wspomnienia o wujku autora książki, ks. Bernardzie Brzeskim, który po wojnie został w Kurowie Wielkim i tam doczekał 65-lecia kapłaństwa. W pamięci okolicznych mieszkańców pozostawił niezatarty ślad jako bardzo ciepło wspominany „niemiecki ksiądz”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Kolejne zimowe ferie tuż, tuż. Policjanci z Polkowic przypominają dzieciom i młodzieży która będzie wypoczywać na zimowiskach, o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Dolnośląskie będzie pierwszym województwem w kraju, w którym dzieci i młodzież wyruszy na zimowiska i obozy zimowe. Dla wielu młodych ludzi najbliższe tygodnie będą czasem odpoczynku i zabawy. Nad bezpieczeństwem wszystkich tych, którzy wyjadą na zimowy wypoczynek i tych, którzy pozostaną w miastach, czuwać będą policjanci. – W trosce o bezpieczeństwo dzieci wyjeżdżających na zimowiska policjanci ruchu drogowego prowadzić będą wzmożone kontrole autokarów. Szczególną uwagę zwrócą na stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny autokarów – mówi asp. Daria Solińska, oficer prasowy KPP w Polkowicach. – W tym miejscu zwracam się z apelem do rodziców. Jeśli będą państwo mieli uzasadnione podejrzenie co do stanu trzeźwości kierowcy lub stanu technicznego pojazdu którym mają podróżować dzieci, natychmiast należy powiadomić o tym policję – mówi .

Czytaj więcej: 2012-01-12 Uwaga - ferie


W Gimnazjum Publicznym w Gaworzycach
od stycznia 2012 roku
przeprowadzana jest akcja profilaktyczna
"CHRONIĘ ŻYCIE PRZED RAKIEM".


Gminy zrzeszone w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wspólnie z realizatorem programu PCUZ w Polkowicach finansują szczepienia 15 letnich dziewczynek (rocznik 1996) przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego wywołującego raka szyjki macicy.

W poniedziałek 9 stycznia 2012 r. odbyła się kampania informacyjno-edukacyjna dla uczniów klasy III gimnazjum a w czwartek 12 stycznia w gabinecie pielęgniarki szkolnej odbyły się pierwsze szczepienia wszystkich uczennic III klasy gimnazjum; szczepionka składa się z 3 dawek w schemacie 0-2-6 (miesięcy).

Człowiek - najlepsza inwestycja

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy


Gmina Gaworzyce zawiadamia, iż dnia 4 stycznia 2012 r. wybrany został wykonawca na zakup i dostawę sprzętu korekcyjnego w ramach projektu pn.: „Postaw na postawę – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

 

Informujemy, że w wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy KLUBBEN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Złożona oferta spełniała warunki stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

Formularz dokumentujący wybór wykonawcy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 372
  • |
  • Wczoraj 551
  • |
  • W tym tygodniu 3090
  • |
  • W tym miesiącu 10664
  • |
  • Razem 267438