Gmina Gaworzyce - Aktualności

Wczoraj nasz Urząd odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka", a dziś dzieci z Publicznego Przedszkola, by z okazji zbliżających się Wielkanocnych złożyć życzenia świąteczne Wójtowi Gminy oraz wszystkim pracownikom Urzędu. Na pamiątkę wizyty każde dziecko otrzymało balon oraz upominek, który wręczyli Sekretarz oraz Wójt Gminy.

 

Serdecznie dziękujemy dzieciom za życzenia oraz dostarczenie nam mnóstwa wrażeń!

 

 

Zawiadamiam, że VIII SESJA RADY GMINY GAWORZYCE
odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 13.30
w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gaworzyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Gaworzyce na lata 2019-2032.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gaworzyce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                            Edward Białek

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku Urząd Gminy w Gaworzycach będzie czynny w godzinach

od 7.00 do 13:00.


Za utrudnienia przepraszamy!

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakazem wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, jakie nakłada na nas Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 ze zm.) oraz odpowiedzialnością wykroczeniową, jaka wiąże się z naruszeniem tego zakazu, przesyłamy Państwu link, pod którym można pobrać ulotkę przygotowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pt. „Nie wypalaj traw”.

 

link do ulotki - kliknij

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń