Urząd Gminy w Gaworzycach przypomina, że 15 maja 2018 r. minął termin obowiązkowej opłaty od posiadania psa. Roczna opłata od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,  wynosi 10,00 zł.

 

Opłatę należy uiścić bez wezwania na konto bankowe: 93 8653 0004 0000 0093 4507 0004 wpisując tytuł: opłata za posiadanie psa 2018.

 

Opłaty od posiadania psów, zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie pobiera się od:


1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 264
  • |
  • Wczoraj 453
  • |
  • W tym tygodniu 3115
  • |
  • W tym miesiącu 7803
  • |
  • Razem 378364