ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),


z a w i a d a m i a m   że,


-  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach Postanowieniem Nr 19/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. ( data wpływu 30 kwietnia 2018 r.) poinformował  o nowym terminie – tj. do dnia 28 maja 2018 r. uzgodnienia  warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa  chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną o obsadzie łącznej do 268,8 DJP zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 734/10 ark. mapy 1 obręb (0005) Kłobuczyn”,


- Regionalny Dyrektor  Ochrony  Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4221.28.2018.AK.1 z dnia 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 2 maja 2018 r.) poinformował  o nowym terminie - tj. do dnia 30 maja 2018 r., uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia pn . "Budowa  chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną o obsadzie łącznej do 268,8 DJP zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 734/10 ark. mapy 1 obręb (0005) Kłobuczyn”,


z uwagi na skomplikowany charakter sprawy jak również obszerną dokumentację wymagającą szczegółowego i wnikliwego  przeanalizowania.

 

W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie.

Ustala się nowy termin  zakończenia  sprawy :  do dnia 30 lipca  2018 r.

 

Wójt Gminy Gaworzyce

(-) Jacek Szwagrzyk
                         

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 52
  • |
  • Wczoraj 605
  • |
  • W tym tygodniu 1623
  • |
  • W tym miesiącu 7428
  • |
  • Razem 405612