ZARZĄDZENIE NR 494
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r.


w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy  Gaworzyce
w okręgu wyborczym nr 7


Na podstawie art. 385 i 386 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. 2017, poz. 15 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Gaworzyce w okręgu wyborczym nr 7, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Janiny Burdy, stwierdzonym postanowieniem nr DLG-773-7/17 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 27 grudnia 2017 r.
2. W okręgu wyborczym nr 7 wybiera się 1 radnego.

 

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 25 marca 2018 r.


§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Wicewojewoda Dolnośląski:
K. K. Zieliński

 

ZARZĄDZENIE ORAZ KALENDARZ WYBORCZY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 2
  • |
  • Wczoraj 542
  • |
  • W tym tygodniu 2
  • |
  • W tym miesiącu 9006
  • |
  • Razem 365160