Zawiadamiam, że XXIX SESJA RADY GMINY GAWORZYCE
odbędzie się 28 grudnia 2017 r. o godz. 9.00
w Świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach

 

Porządek obrad:
  1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.   Przedstawienie porządku obrad.
  3.   Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
  4.   Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie między sesjami.
  5.   Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  6.   Wnioski i zapytania.
  7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
  8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok.
  9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 rok.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gaworzyce.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gaworzyce.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gaworzyce.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Gaworzyce.
 15.  Odpowiedź na interpelację.
 16.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.                
 17.  Sprawy różne.
 18.  Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn
                   

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 2
  • |
  • Wczoraj 542
  • |
  • W tym tygodniu 2
  • |
  • W tym miesiącu 9006
  • |
  • Razem 365160