Plan działań edukacyjno - wychowawczych
realizowanych w okresie od lutego do grudnia 2012r.

w Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach 

 

 

 

 

„Bez pogodnego i pięknego dzieciństwa

        całe życie jest potem takie smutne

/Janusz Korczak/

 

 

Harmonogram działań na 2012 rok