Wójt Gminy Gaworzyce

ogłasza konkurs na Dyrektora Zespołu Edukacyjnego

w Gaworzycach  ul. Szkolna 211.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr l84, poz.1436).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach”  w Sekretariacie Urzędu Gminy w Gaworzycach lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Gaworzycach  ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, w terminie do 1 lipca 2011 roku do godz. 12.00.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Gaworzycach.

Pełna treść Zarządzenia oraz ogłoszenia o konkursie dostępna tutaj.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 52
  • |
  • Wczoraj 605
  • |
  • W tym tygodniu 1623
  • |
  • W tym miesiącu 7428
  • |
  • Razem 405612